Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 2
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Мэдээлэл, холбоо, хэвлэл мэдээлэл
Байгууллагын нэр Сүхбаатарын районы 5-р хорооллын Сонин сэтгүүлийн цэг
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1980.06.05
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ы тогтоол 1980-06-05 144
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1980.06.05 - 144.pdf