Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 3
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Орон сууцны байгууллага
Байгууллагын нэр 220 мянгатын Орон сууцны ашиглалтын газар
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1965.02.18
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ны тогтоол 1965-02-18 32 220 мянгатын ОСГ
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1965.02.18 65.pdf