Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 14
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Салбарын ангилал Зам, тээвэр
Байгууллагын нэр Нийслэлийн Автозамын газар
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 289
Байгуулагдсан огноо 2002.01.02
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол 2002-01-02 08 Нийслэлийн Зам тээврийн газар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол 2005-01-19 15 Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Авто замын газар
НЗД-ын захирамж 2005-01-26 22 Бүтэц орон тоог баталсан.
НЗД-ын захирамж 2006-12-27 621 69 хүртэл орон тоог нэмсэн
НЗД-ын захирамж 2007-11-08 566 Орон тоог 78 болгосон
НЗД-ын захирамж 2009-01-21 14 Орон тоог 75 болгов
НЗД-ын захирамж 2010-02-10 126 Орон тоог 82 болгов
НЗД-ын захирамж 2011-01-31 638 Орон тоог 89 болгов
НЗД-ын захирамж 2013-02-25 А/92 Орон тоог 126 болгов
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
НЗД-ын захирамж 2004-08-12 370
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1997-05-31 А/98 Улаанбаатар хотын Тээвэр зохицуулалтын газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 1997-10-06 Б/239 Тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх сургалт эрхлэх зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих хотын комиссын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2001-01-17 36 Тээврийн газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2002-03-12 87 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн харьяа зам, тээврийн газрын дүрэм