Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 16
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Салбарын ангилал Бусад
Байгууллагын нэр Нийслэлийн Статистикийн газар
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 195
Байгуулагдсан огноо 1991.01.28
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ УБ хотын ардын хурлын гүйцэтгэх захиргааны тогтоол 1991-01-28 16 Статистик мэдээллийн хэлтэс
Хувьчлагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
1993-12-16 НЗД-ын 1993 оны А/282 дугаар захирамжаар хүчингүй.
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 1994-06-09 А/109 Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын Статистикийн хэлтсийн дүрэм
НЗД-ын захирамж 1997-03-05 Б/49 Нийслэлийн засаг даргын дэргэдэх Статистик, мэдээлэл, судалгааны албаны дүрэм
НЗД-ын захирамж 2001-01-08 16 Статистик, мэдээлэл судалгааны газрын дүрэм
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2005-03-10 82
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1.1991.01.28-16.pdf

2.1993.12.16-282.jpg

3.109_1-9_Page_9-2.pdf

4. 49_1-4-1.pdf

5.16_1-5-1.pdf

6.2005.03.10-82.pdf

2013.02.05-88.jpg