Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 10
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Салбарын ангилал Үл хөдлөх, бүртгэл, газрын харилцаа
Байгууллагын нэр Нийслэлийн Иргэний бүртгэл мэдээллийн алба
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 290
Байгуулагдсан огноо 2001.04.10
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 2001-04-10 181 Иргэний бүртгэл мэдээллийн алба
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НЗД-ын захирамж 2004-01-13 14 Гэр бүлийн байдлын бүртгэлийн тасаг нэмэгдэв.
НЗД-ын захирамж 2005-01-02 22 4 хэлтэс 40 ажилтантай болсон.
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол 2009-01-02 64 Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Нийслэлийн бүртгэлийн газар
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол 2011-01-02 20 Нийслэлийн 9 дүүрэг, 152 хорооны иргэний бүртгэлийн ажилчид газрын бүтцэд албан ёсоор багтах болсон
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 2001-04-10 181 Иргэний бүртгэл мэдээллийн албаны дүрэм
НЗД-ын захирамж 2004-01-13 14 Иргэний бүртгэл мэдээллийн албаны дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2004.01.13 - 14.pdf

2001.04.10-181.pdf

14_1-5-1.pdf

2005.01.02 - 22.pdf