Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 14
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Салбарын ангилал Бусад
Байгууллагын нэр Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 280
Байгуулагдсан огноо 2003.01.23
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол, НЗД-ын захирамж, Улсын мэргэжилийн хяналтын газрын даргын тушаал 2003-01-23 07/39/29 Нийслэлийн Мэргэжилийн хяналтын газар
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1998-11-05 А/222 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт химийн хорт бодис ашиглах үйл ажиллагааг зохицуулах зөвлөлийн дүрэм
НЗД-ын захирамж 2000-11-08 390 Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх зөвшөөрөл олгох хотын комиссын ажиллах дүрэм
НЗД-ын захирамж 2001-12-13 582 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт химийн хорт бодис ашиглах үйл ажиллагааг зохицуулах зөвлөлийн дүрэм
НЗД-ын захирамж 2003-03-25 99 Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 1993-12-02 А/273 Бүх төрлийн согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрөл олгох, үйлчилгээний зэрэглэл тогтоох комиссын дүрэм”, Үйлчилгээний зэрэглэл тогтоох журам
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

222_1-5-1.pdf

390_1-6-1.pdf

582_1-7-1.pdf

2003.01.23 - 07.39.29.pdf

99_1-29-1.pdf

273_1-20_Page_20-2.pdf