Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 4
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Салбарын ангилал Соёл урлаг, спорт
Байгууллагын нэр Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 2008.12.28
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол 2008-12-28 68 Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Аялал жуулчлалын газар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НЗД-ын захирамж 2009-01-21 14 12 хүний орон тоотой болсон
НЗД-ын захирамж 2013-03-25 А/323 18 хүний орон тоотой болсон
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2009.01.02 - 14.pdf

2013.03.05- 323.pdf