Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 12
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Салбарын ангилал Бусад
Байгууллагын нэр Нийслэлийн Дотоод аудит алба
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 2014.03.11
Тайлбар

4 хэлтэс, 18 албан хаагчтай

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 2014-03-11 А/156 Нийслэлийн Дотоод аудитын алба
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

http://ulaanbaatar.mn/content/show/7303