Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 12
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газар
Салбарын ангилал Цахилгаан, дулаан, ус хангамж
Байгууллагын нэр "Улаанбаатар ус" компани УҮГ
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
1995-07-06 А/137
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 2002-03-01 74
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1995.07.06-137.pdf

74_1-6-1.pdf