Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 3
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Барилга, хот төлөвлөлт
Байгууллагын нэр Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
НЗД-ын захирамж 2004-08-12 370
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2004.08.12-370.pdf