Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 11
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Барилга, хот төлөвлөлт
Байгууллагын нэр Улаанбаатар хотын ардын депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргааны /Их барилгын хэлтэс/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 78
Байгуулагдсан огноо 1969.11.20
Тайлбар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
АДХГЗ-ны тогтоол 1969-11-20 392 Барилгын захиалагчийн товчоо
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
АДХГЗ-ны тогтоол 1969-11-20 392
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1969.11.20-392.pdf