Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 4
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газар
Салбарын ангилал Хот тохижилт, нийтлэг үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл ОНӨААТҮГ
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 2013.09.04
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НИТХ-ын тогтоол 2013-09-04 100 Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл ОНӨААТҮГ
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2013.09.04 - 100.pdf