Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
20 "Монгол Лифт" компани УҮГ 1991.11.14 Tүүх унших
20 Авто жим НӨҮГ 252 1981.02.17 Tүүх унших
21 "Дарцагт " НӨҮГ 2001.06.20 Tүүх унших
21 Улаанбаатар Таймс хэвлэх үйлдвэр Tүүх унших
21 "Монгол машин концерн" НӨҮГ Tүүх унших
22 Нөөц НӨҮГ 172 1991.01.02 Tүүх унших
22 Ашиглалтын өмнөх захиргаа НӨҮГ 2006.06.28 Tүүх унших
23 Баянзүрх Эмнэлэг Нийслэлийн өмчит төсөвт байгууллага 177 1955.01.02 Tүүх унших
24 Жаргалант тосгоны "Чандмань" НӨҮГ Tүүх унших
24 Өнгөт гэрэл зургийн "Агфа" төв НӨҮГ Tүүх унших
25 Балчирхан, Чингэлтэйн үйлдвэр сургалтын төв, Хан-Уул хангамж, Сүх жанжин, Тахилт НӨҮГ 283 Tүүх унших
27 "Илгээмжийн худалдаа" НӨҮГ Tүүх унших
59 Чингис хаан зочид буудал 1990.01.11 Tүүх унших
70 Хүнсний зах 1981.11.05 Tүүх унших
82 Хотын Төв паркийн захиргаа 119 1 Tүүх унших
85 Үлэмж , Хан-эрдэнэ, хүнсний бөөний төв, Бараа солилцоо, хил худалдааны нэгтгэл УҮГ-ын хүнсний бөөний төв 1998.05.21 Tүүх унших
116 48 дугаар гуанз Tүүх унших
117 Цамбагарав ресторан 1990.12.13 Tүүх унших
118 Москва ресторан 1981.07.06 Tүүх унших
119 Талхны үйлдвэр, Чихэр боовны үйлдвэр, Хүнс тээврийн авто бааз Tүүх унших