Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 20
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Зам, тээвэр
Байгууллагын нэр Авто жим НӨҮГ
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 252
Байгуулагдсан огноо 1981.02.17
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Тээврийн яамны сайд нарын зөвлөлийн тогтоол 1981-02-17
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Багануур дүүргийн АДХ-ын 1992-03-19 47 Нийтийн тээврийн 33 дугаар авто бааз
Нийслэлийн ИТХ-ын 2000-01-02 22 Хот тохижилт нийтийн тээврийн
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2000.03.08-22.pdf

tuuhchilsen lavlah.pdf