Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
11 "Монгол зоог" кафе 1986.11.28 Tүүх унших
14 Жижиг Дунд Үйлдвэрийг Дэмжих төв НӨҮГ 2013.03.29 Tүүх унших
14 Мах Тос бэлтгэлийн компани 106 1991.08.30 Tүүх унших
17 Эрдэнийн Өргөө импэкс 1991.03.01 Tүүх унших
19 Хүүхдийн сүүн тэжээл НӨҮГ 112 1987.08.06 Tүүх унших
19 "Хөргөгч Угсрах Үйлдвэр" УҮГ Tүүх унших
20 Ахуй үйлчилгээний төв, Оёдол засварын цех 1986.12.25 Tүүх унших
20 "Ган хайлш" НӨҮГ 122 1992.01.27 Tүүх унших
21 "Дарцагт " НӨҮГ 2001.06.20 Tүүх унших
22 Нөхөрлөлийн гуанз 1987.10.05 Tүүх унших
22 "Чингис" зочид буудал 1989.04.29 Tүүх унших
23 "Янгир" кафе Tүүх унших
24 Бамбарууш /хүүхдийн хоолны газар/ 1984.05.29 Tүүх унших
25 Балчирхан, Чингэлтэйн үйлдвэр сургалтын төв, Хан-Уул хангамж, Сүх жанжин, Тахилт НӨҮГ 283 Tүүх унших
26 Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар 2013.01.04 Tүүх унших
26 "Жаргалан" хүүхдийн хоолны газар 1984.05.29 Tүүх унших
27 "Солонго" ресторан Tүүх унших
28 4-р дэлгүүр /3-4 хорооллын/ 1983.08.23 Tүүх унших
30 "Дөл" ресторан 1983.07.06 Tүүх унших
32 6 дугаар дэлгүүр /Төмөр замын хэрэг эрхлэх газрын худалдааны 4 дүгээр конторын харьяа/ Tүүх унших