Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 4
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Төсөв, санхүү
Байгууллагын нэр Эмнэлэг, яслийн төвлөрсөн нягтлан бодох анги
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1981.10.01
Тайлбар

АДХГЗ-ны 1989 оны 161 дүгээр тогтоолоор хүчингүй.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ы тогтоол 1981-10-01 229 Эмнэлэг, яслийн төвлөрсөн нягтлан бодох анги
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
БНМАУ-ын эрүүлийг хамгаалах яам, сангийн яамны сайдын тушаал,УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1986-10-20 213/147/260 УБ хотын эмнэлэг, яслийн төвлөрсөн нягтлан бодох ангитай нэгдсэн аж ахуй
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1981.10.01-229.pdf

1996.10.20-213.pdf