Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 3
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Амаржих газар
Байгууллагын нэр Клиникийн 3 дугаар Амаржих газар
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 168
Байгуулагдсан огноо 1966.01.01
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ-ын СнЗ-ийн тогтоол 1966-01-01 Улаанбаатар хотын Найрамдлын районд УБХ-н Эрүүлийг хамгаалах газрын харьяа 3 дугаар төрөх нэртэйгээр байгуулагдсан.
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Эрүүл мэндийн сайдын тушаал, НЗД-ын захирамж 1995-07-18 А/98, А/138 Нэгдсэн 3-р эмнэлгийг
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
МУ-ын Эрүүл мэнд нийгмийн хамгааллын сайд,НЗД-ын тушаал, захирамж 1998-04-06 А/84, А/68
Монгол Улсын Эрүүл мэндийн Нийгмийн Хамгааллын Сайд Нийслэлийн Засаг Дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 1998-02-28 А/56,А/34 тоот
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайд, Нийслэлийн Засаг даргын хамтарсан тушаал, захирамж 1999-11-16 233 Нийслэлийн гуравдугаар амаржих газрын дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

klinikiin3dugaaramarjihgazar.pdf

1998.04.06 - 84.68.pdf  

1995.07.18-98.138.pdf

233_1-9-1.pdf