Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
77 Хүнсний "Сэлбэ" зах 1996.01.11 Tүүх унших
78 Баянгол дүүргийн Модон материалын зах 1997.07.03 Tүүх унших
79 Түүхий Эдийн "Баянгол зах" /Баянгол дүүргийн 5 хороо/ 1997.07.03 Tүүх унших
80 БЗД-ийн Модон материалын зах 1997.07.03 Tүүх унших
81 Орхон зах 1997.07.03 Tүүх унших
82 БЗД-ийн техникийн "Цахлай" зах 1997.09.01 Tүүх унших
83 Нерж хүнсний зах 1998.12.23 Tүүх унших
84 Дөрвөн-луу хүнсний зах 1998.12.25 Tүүх унших
85 Үлэмж , Хан-эрдэнэ, хүнсний бөөний төв, Бараа солилцоо, хил худалдааны нэгтгэл УҮГ-ын хүнсний бөөний төв 1998.05.21 Tүүх унших
86 Эх булаг хүнсний бөөний төв 1998.07.14 Tүүх унших
87 Энигма хүнсний бөөний төв 1998.07.14 Tүүх унших
88 "Хаян" ХХК-ийн хүнсний бөөний төв 1999.05.06 Tүүх унших
89 "Миёка" ХХК-ийн хүнсний бөөний төв 1999.05.06 Tүүх унших
90 "Элкс" ХХК-ийн хүнсний бөөний төв 1999.05.06 Tүүх унших
91 "Эн-ба" ХХК-ийн хүнсний бөөний төв 1999.05.06 Tүүх унших
92 "Блэк морган" ХХК-ийн хүнсний бөөний төв 1999.05.06 Tүүх унших
93 "Макс импэкс" ХХК-ийн хүнсний бөөний төв 1999.05.06 Tүүх унших
94 Хан-Эрдэнэ ХХК хүнсний бөөний төв 1999.07.22 Tүүх унших
95 Ди энд Ди ХХК-ийн хүнсний бөөний худалдааны төв 1998.08.20 Tүүх унших
96 СН трейд ХХК-ийн хүнсний бөөний худалдааны төв 1998.08.20 Tүүх унших