Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 47
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 51
Байгуулагдсан огноо 1992
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Нийслэл хүрээнд хотын түр захиргаа байгуулсан тухай бичигт 1924-04-09 анхдугаар хурал 2 цагт дотоод яамны байранд дотоод яамнаас төлөөлөгчдийн хотын түр захиргааны анхдугаар хурал хийлгэж, түр захиргааны дүрэм ёсоор эрхлэн гүйцэтгэх үүргийг үүсгэн
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Улаанбаатар хотын тэргүүлэгчид Засгийн газрын хамтарсан хурлын тогтоолоор 1931-09-21 Улаанбаатар аймгийн захиргаа
Сайд нарын Зөвлөлийн 21 дүгээр хурлаар 1932-12-30 “Аймгийн яам”гэж нэрлэж байхаар тогтоосон.
Сайд нарын Зөвлөлийн 2-р хурлын 1937-02-05 2-р зүйлээр Улаанбаатар хотыг захирах яам
Улаанбаатар хотын тэргүүлэгчид, СнЗ-ийн хамтарсан 1937-02-13 4/2 дугаар тогтоол “Нийслэл Улаанбаатар хотыг захирах яам”
Сайд нарын Зөвлөлийн 50-р хурлын 1940-10-03 8-р зүйл Улаанбаатар хотын хөдөлмөрчин ардын хурал
Улсын 22 дугаар бага хурлын тогтоолоор 1939-03-01 хотыг захирах яам”хэмээн нэрлэхийг “Улаанбаатар хотын захиргаа”хэмээн нэрлэх болсон.
БНМАУ-ын үндсэн хуулиар 1940-01-01 Улаанбаатар хотын бага хурлын тэргүүлэгчид
Сайд нарын Зөвлөлийн 1952-12-27 452-р тогтоол Улаанбаатар хотын хөдөлмөрчдийн депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргаа
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Засгийн газрын 4-р хурлаар 1924-04-07 нийслэл хүрээнд хотын захиргаа байгуулах, түүний түр зуурын дүрмийг баталжээ.
Улсын 2 дугаар их хурлаар 1925-12-11 хотын захиргааны дүрэм дөчин есөн зүйлийг баталсан байна.
Сайд нарын Зөвлөлөөс 1933-12-29 Улаанбаатар хотын захиргааны дүрмийг өөрчилж шинэ дүрмийг баталсан
Сайд нарын Зөвлөлийн 50-р хурлын 1940-10-03 8-р зүйлээр Улаанбаатар хотын хөдөлмөрчин ардын хурал ба хотын захиргааны дүрмийг баталжээ.
Сайд нарын Зөвлөлийн 1952-12-27 452-р тогтоол аймаг, хот, сум, хороодын АДХ ба тэдгээрийн гүйцэтгэх захиргаадаас заавал биелүүлэх шийдвэр
НИТХ-ын 1955-01-01 Нийслэлийн сүлд, далбааны загвар хэрэглэх журмыг баталсан.
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

niisleliinirgediihural.pdf

niisleliinirgediintoloologchdinhural.pdf