Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
54 Амгалан пүүс Tүүх унших
55 Таван богд пүүс 1991.01.24 Tүүх унших
56 Ахуйн Үйлчилгээний Төв 1982.02.02 Tүүх унших
59 Чингис хаан зочид буудал 1990.01.11 Tүүх унших
60 Багануур районы зочид буудал 1981.03.16 Tүүх унших
61 Мэргэжилтэнд үйлчлэх зочид буудал 1991.01.24 Tүүх унших
62 Хангай зочид буудал Tүүх унших
63 Толгойт дахь халуун усны 2-р салбар Tүүх унших
64 Хоршоолол импекс нэгдлийн ажилчдын халуун усны газар 1987.02.10 Tүүх унших
65 Баян бүрд халуун усны газар 1989.02.23 Tүүх унших
66 Нийтийн халуун усны 9 дүгээр төв Tүүх унших
67 Малын зах 1990.10.04 Tүүх унших
68 Захын контор 89 1992.06.25 Tүүх унших
70 Хүнсний зах 1981.11.05 Tүүх унших
71 Хүнс барааны Хар хорин зах /Баянгол дүүрэг 5 хороо/ 1993.12.22 Tүүх унших
72 Хүнсний танан эрдэнэ зах /Хануул дүүрэг/ 1995.03.09 Tүүх унших
73 БГД-ийн "Баянхайрхан" хүнс барааны зах 1995.08.03 Tүүх унших
74 БЗД-ийн "Дөрвөн Уул" хүнсний зах 1995.08.03 Tүүх унших
75 Малын "Хуаран" зах /Баянзүрх дүүргийн 8 хороо/ 1996.01.10 Tүүх унших
76 Техникийн "Хөсөг" зах 1996.01.11 Tүүх унших