Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
24 Нийтийн аж ахуй үйлчилгээний яамны авто бааз Tүүх унших
26 Амгалангийн сангийн аж ахуй 1965 Tүүх унших
27 Халиун бугийн сангийн аж ахуй 1965 Tүүх унших
28 Төр хурхын сангийн аж ахуй 245 1965 Tүүх унших
30 Гандантэгчлэн хийд-хүрээ 1990.04.05 Tүүх унших
31 Геодезийн үйлчилгээ компани Tүүх унших
42 Халуун ус /Иргэний агаарын тээврийг удирдах ерөнхий газрын / Tүүх унших
81 Орхон зах 1997.07.03 Tүүх унших
114 Морин тээврийн бааз 1 1961.06.27 Tүүх унших
114 Гоо марал зоогийн газар Tүүх унших
115 Монгол ажилчдыг хооллох гуанз /Зөвлөлтийн барилгын 2-р трестийн дэргэдэх/ 1987.05.23 Tүүх унших
115 Хотын худалдаа удирдах газрын Нийтийн хоолны 4 дүгээр гуанзны харьяа 11 дүгээр гуанз 160 Tүүх унших
121 Хотын худалдаа удирдах газрын Тээвэр, түлш, хангамжийн нэгдсэн бааз Tүүх унших
132 Байгаль ордны кафе 1979.06.14 Tүүх унших
141 Тусгай дүрэмээр хотын хэмжээнд ажиллах газрууд 1 1937.4.23 Tүүх унших