Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
120 Хүнсний бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлын үйлдвэрийн газар 1991.12.05 Tүүх унших
123 Худалдаа, хоолны "Жаргалант" компани УҮГ 1993.03.04 Tүүх унших
124 Худалдааны цэг /1, 10 дугаар хорооллын 25, 10 дугаар байрнд/ 1987.07.30 Tүүх унших
126 Худалдаа удирдах газрын барилга засварын анги Tүүх унших
128 80 дугаар сургуулийн цайны газар 1987.05.23 Tүүх унших
129 81 дүгээр сургуулийн цайны газар 1987.05.23 Tүүх унших
130 Цамбагарав цайны газар Tүүх унших
131 Туул /Угаалга хими цэвэрлэгээний комбинат/ 1987.10.05 Tүүх унших
134 Түлшний мод борлуулах контор УҮГ 1991.11.14 Tүүх унших
135 Хөлөг пүүс 1991.02.01 Tүүх унших
136 УБ хотын "Хүрээ зам" концерн 1995.07.06 Tүүх унших
138 Туул импекс 1990.11.29 Tүүх унших
140 Улаанбаатар импэкс УҮГ 1992.12.17 Tүүх унших
141 Хиймэл цэцгийн цех Tүүх унших
142 Соёмбо 1989.09.07 Tүүх унших