Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
139 Өлзий компани 1992.02.13 Tүүх унших
140 Улаанбаатар импэкс УҮГ 1992.12.17 Tүүх унших
141 Хиймэл цэцгийн цех Tүүх унших
142 Соёмбо 1989.09.07 Tүүх унших