Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
116 48 дугаар гуанз Tүүх унших
117 Цамбагарав ресторан 1990.12.13 Tүүх унших
118 Москва ресторан 1981.07.06 Tүүх унших
119 Талхны үйлдвэр, Чихэр боовны үйлдвэр, Хүнс тээврийн авто бааз Tүүх унших
120 Хүнсний бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлын үйлдвэрийн газар 1991.12.05 Tүүх унших
121 Хотын худалдаа удирдах газрын Тээвэр, түлш, хангамжийн нэгдсэн бааз Tүүх унших
123 Худалдаа, хоолны "Жаргалант" компани УҮГ 1993.03.04 Tүүх унших
124 Худалдааны цэг /1, 10 дугаар хорооллын 25, 10 дугаар байрнд/ 1987.07.30 Tүүх унших
126 Худалдаа удирдах газрын барилга засварын анги Tүүх унших
127 Худалдааны цэг 1991.05.16 Tүүх унших
128 80 дугаар сургуулийн цайны газар 1987.05.23 Tүүх унших
129 81 дүгээр сургуулийн цайны газар 1987.05.23 Tүүх унших
130 Цамбагарав цайны газар Tүүх унших
131 Туул /Угаалга хими цэвэрлэгээний комбинат/ 1987.10.05 Tүүх унших
132 Байгаль ордны кафе 1979.06.14 Tүүх унших
134 Түлшний мод борлуулах контор УҮГ 1991.11.14 Tүүх унших
135 Хөлөг пүүс 1991.02.01 Tүүх унших
136 УБ хотын "Хүрээ зам" концерн 1995.07.06 Tүүх унших
137 Наранбулаг ББХК, Баянцээл ББХК, Өрнөлт-3 ХЭАА, Хүннү ББХК 1996.02.08 Tүүх унших
138 Туул импекс 1990.11.29 Tүүх унших