Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
33 Нийтийн бие засах газар /6-р халуун усны дэргэдэх уурын зуух / 1983.02.10 Tүүх унших
34 Нийтийн бие засах газар /72-64 айлын хороололын уурын зуух / 1983.02.10 Tүүх унших
35 Нийтийн бие засах газар /ТХ-60 айлын орчны хорооллын уурын зуух / 1983.02.10 Tүүх унших
36 Нийтийн бие засах газар /1.2-р 54 айлын хорооллын зууух/ 1983.02.10 Tүүх унших
37 Нийтийн бие засах газар /Зорчигч тээврийн төв буудлын дэргэд/ 1983.02.10 Tүүх унших
38 Дайвар бүтээгдэхүүний цех 1982.10.07 Tүүх унших
39 Гэрийн хороод, Орон сууцны дотор талын цахилгаан хангамжид гарсан жижиг гэмтлийг засварлах тасаг 1982.09.23 Tүүх унших
40 Цайны газар /Найрамдалын районы 28-р авто бааз/ 1982.04.15 Tүүх унших
41 Октябрийн районы Керамикийн үйлдвэрийн гуанз 1982.04.15 Tүүх унших
42 Халуун ус /Иргэний агаарын тээврийг удирдах ерөнхий газрын / Tүүх унших
43 Партизан, Хувьсгалт тэмцлийн ахмад зүтгэлтэн нарыг хүнсний зүйлээр үйлчлэх дэлгүүр 1982.03.01 Tүүх унших
44 Улсын их дэлгүүр Tүүх унших
46 Комиссын дэлгүүр 1980.12.18 Tүүх унших
47 Монгол-Хятадын найрамдлын нийгэмлэгийн дэргэд "Нарлаг" пүүс 1990.12.12 Tүүх унших
48 Гал голомт пүүс 1990.12.28 Tүүх унших
49 Дугуй пүүс 1991.04.19 Tүүх унших
50 Дэлгэрэх пүүс 1991.03.28 Tүүх унших
51 Бархүү Шилтгээн пүүс Tүүх унших
52 Шинжлэх ухаан үйлдвэрлэлийн бармаш пүүс Tүүх унших
53 Суурь пүүс Tүүх унших