Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
24 Нийтийн аж ахуй үйлчилгээний яамны авто бааз Tүүх унших
69 Ардын Хурлын гүйцэтгэх захиргааны Дугуй компани Tүүх унших
115 Авто тээврийн байгууллагын үүсэл 43 1925.01.01 Tүүх унших