Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
123 Хотын Нийгэм хангамжийн удирдах төв байгууллгын үүсэл 34 1931.01.09 Tүүх унших
124 Монгол Улсын нийслэл түүний Засаг захиргааны хөгжилт 1 1923.01.13 Tүүх унших