Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 7
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын Газар
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Улаанбаатар хотын Ардын депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргаа
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1961.11.24
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөл 1965-06-01 601 Улаанбаатар хотын ардын депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргаа
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Монгол Улсын Засгийн газар 1992-09-11 25 дугаар тогтоол 4-р зүйл Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газар
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Монгол Улсын Их хурал 1994-07-07 1 Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль батлагдсан