Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 6
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын Газар
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Улаанбаатар хотын хөдөлмөрчдийн депутатын хурлын гүйцэтгэх захиргаа
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1952.11.01
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөл 1952-11-01 Улаанбаатар хотын хөдөлмөрчдийн депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргаа
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Сайд нарын Зөвлөл 1953-04-13 601 Улаанбаатар хотын гүйцэтгэх захиргаа
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөлийн 50 дугаар хурал 1940-10-03 8-р зүйл Улаанбаатар хотын хөдөлмөрчин ардын хурал ба хотын гүйцэтгэх захиргаа
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

ulaanbaatarhotiinhudulmuriindeputatuudiinguitsetgehzahirgaa-1.pdf