Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 4
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын Газар
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Улаанбаатар хотын захиргаа
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 1
Байгуулагдсан огноо 1939.03.22
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улсын 22 дугаар бага хурал 1939-02-22 Хотыг захирах яам хэмээхийг Улаанбаатар хотын захиргаа
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
БНМАУ-н Үндсэн хуулиар Снз-н 50 дугаар хурал 1940-10-03 08-р зүйл Улаанбаатар хотын бага хурлын тэргүүлэгчид
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
БНМАУ-н Үндсэн хуулиар 1940-10-03
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Сайд нарын Зөвлөл 0000-00-00
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

ulaanbaatarhotiinzahirgaa.pdf