Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 23
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Салбарын ангилал Бусад
Байгууллагын нэр Нийслэлийн Татварын газар
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 102
Байгуулагдсан огноо 1992.10.08
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол, НЗД-ын захирамж, Улсын албан татварын Ерөнхий газрын даргын тушаал 1992-10-08 б/217/5 УБ хотын Албан татварын алба
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
1993-01-03 НЗДТГ-ын Татварын хэлтэс
1994-01-02 Нийслэлийн Татварын газар
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Монгол улсын Сангийн сайдын тушаал, Нийслэлийн засаг даргын захирамж 1994-02-21 39/А/25 Улсын татварын ерөнхий газрын харьяа Татвар хяналтын газрын түр дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1. 1992.10.08-217.jpg

2. 25_1-5_Page_5-2.pdf

3. NTG_tuuhchilsen.lavlah.pdf