Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 311
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Суурь болон бүрэн дунд боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр 8 дугаар сургууль /”Амгалан цогцолбор сургууль”. 27-р сургуультай нийлсэн/ Баянзүрх дүүрэг/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 181
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
МУ-ын Гэгээрлийн сайд,НЗД-ын хамтарсан тушаал, захирамж 1997-01-02 02, А/01 8-р бага сургууль, 27-р сургуулийг нэгтгэн ЕБ-ийн 27-р сургууль
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1997.01.02-02-A01.jpg