Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 19
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Зам, тээвэр
Байгууллагын нэр “Цахилгаан тээвэр” компани НӨҮГ
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 68
Байгуулагдсан огноо 1987.09.23
Тайлбар

Троллейбусны комбинат

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ-ын сайд нарын зөвлөл 1987-09-23 267
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
УБ хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1991-12-23 359 Цахилгаан тээвэр компани УҮГ
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АХГЗ 1991-12-23 359 Улаанбаатар хотын цахилгаан тээвэр компани /УҮГ/-ын дүрэм
Дэд бүтэц хөгжлийн сайд, Нийслэлийн Засаг даргын хамтарсан тушаал, захирамж 1999-04-14 89/А55 Троллейбус техник ашиглалтын дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

359_1-4_Page_4-2.pdf  

55_1-10-1.pdf

2003.12.23-359.pdf