Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 22
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн харьяа байгууллага
Салбарын ангилал Бусад
Байгууллагын нэр Нийслэлийн Ахмадын өргөө
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1999.11.11
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1999-11-11 А/236
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 2000-04-17 83 Нийслэлийн ахмадын өргөөний дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1999.11.11-236.pdf

83_1-4-1.pdf