Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 21
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газар
Салбарын ангилал Бусад
Байгууллагын нэр "Буян компани" НӨҮГ
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 65
Байгуулагдсан огноо 1955.00.00
Тайлбар

"Улаанбаатар буян" ХХК

Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НЗД-ын захирамж 1997-06-14 Б/146 Иргэдэд үйлчлэх
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
НЗД-ын захирамж 2004-04-21 180
Хувьчлагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
НИТХТ-ийн тогтоол 2004-04-07 48
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АХГЗ 1991-11-14 329 Улаанбаатар хотын АХГЗ-ны харьяа Иргэдийг үйлчлэх “Буян” компани /УҮГ/-ийн дүрэм
НЗД-ын захирамж 1998-01-29 Б/15 Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа Иргэдийг үйлчлэх Буян компани /УҮГ/-ийн хөдөлмөрийн дотоод дүрэм
НЗД-ын захирамж 2001-01-17 39 Буян компани /УҮГ/-ийн дүрэм
НЗД-ын захирамж 2004-05-27 217 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, /Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар/, Нью-Майнд ХХК-ийн хамтарсан
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1.329_1-6_Page_6-2.pdf

2.227_1-3-1.pdf  

3.15_1-4-1.pdf

4.39_1-5-1.pdf

5.2004.04.07-48.pdf

6.2004.04.21-180.pdf

7.217_1-16-1.pdf

8.