Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 13
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Зам, тээвэр
Байгууллагын нэр Авто аж ахуйн хэсэг /Налайх/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1982.12.30
Тайлбар

НЗД-ийн 1993 оны А/282-р, А/234-р захирамжаар хүчингүй болсон.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1982-12-30 284 Авто аж ахуйн хэсэг
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1982.12.30-284.jpg