Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 19
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Бусад
Байгууллагын нэр Төв цэнгэлдэх хүрээлэн
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1990.06.07
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ны тогтоол 1990-06-07 116 Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн захиргаа
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1991-12-25 364 Төв цэнгэлэдэх хүрээлэн УҮГ
Хувьчлагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
НИТХТ-ийн тогтоол 2000-08-10 99
АХГЗ-ны тогтоол 1992-07-30 185
АХГЗ-ны тогтоол 1992-07-30 185
АХГЗ-ны тогтоол 1992-07-30 185
АХГЗ-ны тогтоол 1992-07-30 185
АХГЗ-ны тогтоол 1992-07-30 185
АХГЗ-ны тогтоол 1992-07-30 185
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АХГЗ 1991-12-25 364 Улаанбаатар хотын Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

364_1-3_Page_3-2.pdf