Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
12 "Улаанбаатар ус" компани УҮГ Tүүх унших
12 12 хороо хорин 12 1928.02.28 Tүүх унших
12 Бүртгэлийн машин станц Tүүх унших
12 Хот тохижилт чимэглэлийн зураг төслийн товчоо 1990.01.04 Tүүх унших
12 СХД-ийн Нийгэм халамжийн төв 1993.06.21 Tүүх унших
12 “Дэнж сансар-Өргөө” ОНӨААТҮГ “Сансар-Өргөө” ХХК 5-р контор/ 145 1969.08.11 Tүүх унших
13 54 дүгээр цэцэрлэг /Сүхбаатарын район/ 182 Tүүх унших
13 66 дугаар сургууль ”Боловсрол цогцолбор сургууль” 64 дүгээр сургуультай нийлсэн/ 181 1987.09.07 Tүүх унших
13 Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар 99 1968.01.02 Tүүх унших
13 "Дэнж найрамдал өргөө" ОНӨААТҮГ 145 1969.08.11 Tүүх унших
13 Улаанбаатар Дулааны Сүлжээ ТӨХК 200 1959.09.09 Tүүх унших
13 13 дугаар хороо хорин 13 1928.02.28 Tүүх унших
13 Улаанбаатар хотын Их барилга, хөрөнгө оруулалтын газар 78 1990.05.29 Tүүх унших
13 Сансар кино театр УҮГ Tүүх унших
13 Наркологийн эмнэлэг 214 1972.01.01 Tүүх унших
13 ХУД-ийн Нийгэм халамжийн төв 1993.06.22 Tүүх унших
13 Бохир хөлдүүсийн цэг Tүүх унших
13 Авто аж ахуйн хэсэг /Налайх/ 1982.12.30 Tүүх унших
14 Жижиг Дунд Үйлдвэрийг Дэмжих төв НӨҮГ 2013.03.29 Tүүх унших
14 "Инфоком төв" НӨҮГ Tүүх унших