Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 13
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Суурь болон бүрэн дунд боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр 66 дугаар сургууль ”Боловсрол цогцолбор сургууль” 64 дүгээр сургуультай нийлсэн/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 181
Байгуулагдсан огноо 1987.09.07
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1987-09-07 188 66 дугаар сургууль