Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 13
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газар
Салбарын ангилал Хот тохижилт, нийтлэг үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Бохир хөлдүүсийн цэг
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар

НЗД-ын 1993 оны А/282-р захирамжаар хүчингүй болгосон.

Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Худалдаа бэлтгэлийн яамны коллеги, УБ хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1982-03-04 42 Хамбын овооны ахуйн хог хаягдалын цэг
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1982.03.04-42.pdf