Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
14 Мах Тос бэлтгэлийн компани 106 1991.08.30 Tүүх унших
14 58 дугаар цэцэрлэг /Найрамдлын район/ Tүүх унших
14 72 дугаар сургууль /Сүхбаатарын районы/ 181 Tүүх унших
14 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар 280 2003.01.23 Tүүх унших
14 ОСНАА-н Их алтан тэвш өргөө ОНӨААТҮГ 146 1987.02.21 Tүүх унших
14 Баянгол дүүргийн "Монгени" цогцолбор 108 дугаар сургуулийг "Солонго өргөө" төвтэй нэгтгэн 181 1997.09.20 Tүүх унших
14 Гачууртын хороо 14 1962.04.17 Tүүх унших
14 Хөдөлмөр Кино театр УҮГ Tүүх унших
14 Сүхбаатар дүүргийн нийгэм халамжийн төв 1993.08.17 Tүүх унших
14 “Их алтан тэвш-Өргөө” ОНӨААТҮГ “Хаусинг сервис” ХХК /6-р контор/ 146 1990.05.24 Tүүх унших
14 Бригад /Багануурын районы хогийн цэгээс яс, төмөр, гууль, зэс, шил ялгах/ 1981.10.22 Tүүх унших
14 Ногооны комбинатын Барилгын анги 1982.01.13 Tүүх унших
14 Нийслэлийн Автозамын газар 289 2002.01.02 Tүүх унших
15 Нийслэлийн "Гамшгаас хамгаалах комисс" Tүүх унших
15 Гэгээ НӨҮГ 46 1992.07.30 Tүүх унших
15 Маягтын склад 1979.06.23 Tүүх унших
15 Зураг төслийн хүрээлэн 199 1991.12.24 Tүүх унших
15 Улаанбаатар кино компани Tүүх унших
15 63 дугаар цэцэрлэг /Oктябрийн районы/ 182 1987.08.18 Tүүх унших
15 73 дугаар сургууль /Октябрийн район/ Баянгол дүүрэг 181 1987.09.07 Tүүх унших