Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 12
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газар
Салбарын ангилал Орон сууцны байгууллага
Байгууллагын нэр “Дэнж сансар-Өргөө” ОНӨААТҮГ “Сансар-Өргөө” ХХК 5-р контор/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 145
Байгуулагдсан огноо 1969.08.11
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ-ын СнЗ-ийн тогтоол 1969-08-11 284 ОСА-ын 3-р контор
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
БНМАУ-ын СнЗ-ийн тогтоол 1986-01-02 391 ОСА-ын 5-р хэсэг
УБ хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1990-05-24 84 ОСНАА-н 5 дугаар контор
НЗД-ын захирамж 2001-01-17 37 ОСНАА-н Сансар өргөө ОНӨААТҮГ
Нийслэлийн өмч хувьчлалын комиссын тогтоол 2004-06-07 130 ОСНАА-н Сансар өргөө ХХК, ОСНАА-н ГМ ХХК болж салсан
НИТХ-ын тогтоол 2012-11-13 62 ОСНАА-н Дэнж сансар өргөө ОНӨААТҮГ
Хувьчлагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
НЗД-ын захирамж 2004-10-28 486
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1.1990.05.24-84.pdf

2.2004.10.28-486.jpg

3. 2012.11.12 -62.pdf

4. 2001.01.17 37.pdf