Д/д Байгууллагын нэр Хөмрөгийн дугаар Байгуулагдсан огноо  
11 УБ хотын Ахмадын соёлын төв 1991.12.19 Tүүх унших
11 23 дугаар цэцэрлэг /Oтябрийн районы/ 182 Tүүх унших
11 58 дугаар сургууль /Сүхбаатарын район/ 1974.07.25 Tүүх унших
11 Хотын тохижилт чимэглэлийн зураг төсвийн товчоо 1991.02.07 Tүүх унших
11 Яаралтай тусламжийн төв 127 1930.10.20 Tүүх унших
11 "Байгалийн өгөөж" УҮГ 1991.12.05 Tүүх унших
11 Улаанбаатар хотын ардын депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргааны /Их барилгын хэлтэс/ 78 1969.11.20 Tүүх унших
11 Нийслэл Түргэн тусламжийн төв 127 Tүүх унших
11 11 хороо хорин 11 1928.02.28 Tүүх унших
11 Даатгалын Багана компани 1992.05.14 Tүүх унших
11 38 дугаар цэцэрлэг /Сонгинохайрхан дүүрэг 10 хороо/ 1999.11.18 Tүүх унших
11 “Түшээ дунд гол-Өргөө” ОНӨААТҮГ “Хайрхан уул Өргөө ХХК 4-р контор/ 144 Tүүх унших
11 Сонгино дах Шувуу фабрикын ОСГ 1965.02.18 Tүүх унших
11 Гэрээт цэргийн албанд иргэнийг сонгон шалгаруулах товчоо 2005.04.22 Tүүх унших
12 "Гэр хорооллын барилгажилт " Төслийн нэгж 2011.03.02 Tүүх унших
12 Урлал чимэглэлийн газар 1991.01.29 Tүүх унших
12 51 дүгээр цэцэрлэг /Октябрийн районы Баянхошуу/ 1987.12.18 Tүүх унших
12 59 дүгээр сургууль /”Цэцээ гүн цогцолбор сургууль”.60-р сургуультай нийлсэн / 1974.07.25 Tүүх унших
12 Нийслэлийн Дотоод аудит алба 2014.03.11 Tүүх унших
12 ЧД-ийн Тохижилт үйлчилгээний компани 1993.08.06 Tүүх унших