Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 12
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Суурь болон бүрэн дунд боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр 59 дүгээр сургууль /”Цэцээ гүн цогцолбор сургууль”.60-р сургуультай нийлсэн /
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1974.07.25
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ы тогтоол 1974-07-25 142 бага сургууль
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1988-11-21 291
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1988.11.21.291.pdf

1974.7.25.142.pdf