Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 12
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Хот тохижилт, нийтлэг үйлчилгээ
Байгууллагын нэр ЧД-ийн Тохижилт үйлчилгээний компани
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1993.08.06
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ны захирамж 1993-08-06 А/178
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1993.08.06.178.pdf