Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 13
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Нийслэлийн харьяа эрүүл мэндийн байгууллага
Байгууллагын нэр Наркологийн эмнэлэг
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 214
Байгуулагдсан огноо 1972.01.01
Тайлбар

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Монгол Улсын Засгийн газрын, НЗД-н 1994-10-14 175дугаар тогтоол / А/185 захирамж Уг тасгийг 75 ор бүхий
Монгол Улсын Засгийн газрын, НЗД-н 1994-10-20 175дугаар тогтоол / А/185 захирамж Архинд донтох өвчтөнийг албадан эмчлэх эмнэлэг болгон байгуулсан.
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НЗД-ын захирамж 1999-12-01 Б/246
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1999-11-09 229 Архинд донтох өвчтөнг албадан эмчлэх газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 1999-12-01 246 Наркологийн эмнэлгийн дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

narklogiinemneleg.pdf