Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 13
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газар
Салбарын ангилал Орон сууцны байгууллага
Байгууллагын нэр "Дэнж найрамдал өргөө" ОНӨААТҮГ
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 145
Байгуулагдсан огноо 1969.08.11
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ-ын СнЗ-ийн тогтоол 1969-08-11 284 ОСА-ын 3-р контор
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
БНМАУ-ын СнЗ-ийн тогтоол 1986-01-02 391 ОСА-ын 5 дугаар хэсэг
УБ хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1990-05-24 84 ОСНАА-н 5 дугаар контор
НЗД-ын захирамж 2001-01-17 27 ОСНАА-н Сансар өргөө ОНӨААТҮГ
Нийслэлийн өмч хувьчлалын комиссын тогтоол 2004-06-07 130 ОСНАА-н
НИТХ-ын тогтоол 2012-11-13 62 ОСНАА-н Дэнж найрамдал өргөө ОНӨААТҮГ
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1990.05.24-84..jpg