Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 11
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Нийгмийн хэв журам, аюулгүй байдал
Байгууллагын нэр Гэрээт цэргийн албанд иргэнийг сонгон шалгаруулах товчоо
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 2005.04.22
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 2005-04-22 159 Гэрээт цэргийн албанд иргэнийг сонгон шалгаруулах товчоо
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2005.04.22-159.jpg