Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 12
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Соёл урлаг, спорт
Байгууллагын нэр Урлал чимэглэлийн газар
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1991.01.29
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1991-01-29 19 Урлал чимэглэлийн газар
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1991.01.29-19.jpg