Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 11
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газар
Салбарын ангилал Орон сууцны байгууллага
Байгууллагын нэр “Түшээ дунд гол-Өргөө” ОНӨААТҮГ “Хайрхан уул Өргөө ХХК 4-р контор/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 144
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
АДХГЗ-ны тогтоол 1990-05-24 84 4-р контор
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1990.05.24-84.pdf